Tyson® 4E

Category:

Tyson® 4E Insecticida organofosforado a base de clorpirifos etil en concentrado emulsionable para control de termitas e insectos de madera.

Plaga:

Termitas subterránea